[ki:]®Learning | Julian Kea

Meeting- und Workshopmoderation mit Julian Kea!

Julian Kea schafft mit minds-on Workshop-Methoden aktivierende Lernumgebungen. Sein Mantra lautet "Rediscover Learning. Work Smarter."

Meeting- und Workshopmoderation mit Julian Kea!

Julian Kea schafft mit minds-on Workshop-Methoden aktivierende Lernumgebungen. Sein Mantra lautet "Rediscover Learning. Work Smarter."

Eventos